EuroPilota2010

“EDICOM” ESTARÁ JUNT A "EUROPILOTA 2010"

16-07-2010 13:55

L’empresa valenciana EDICOM ha subscrit un conveni de col·laboració amb la Federació de Pilota Valenciana per a estar present en “Europilota 2010”, que es desenrotllarà a la Comunitat Valenciana entre el 7 i el 12 de setembre. L’acord es va firmar el dijous 15 de juliol en la seu central de la firma.

Edicom és una companyia dedicada al desenrotllament i implantació de sistemes transaccionals d’alt rendiment empresa a empresa, com ara implantació de transaccions en XML/EDI per a qualsevol sector, definició de guies, subsets, implantació de comunicacions a través d’internet, amb encriptació i firma electrònica, solucions CRP (Programari de Reaprovisionament Continu), i projectes específics amb Factura Electrònica, entre altres.

En la fotografia Ramón Sedeño, president de la Federació de Pilota Valenciana junt amb Vicente Vilata, gerent i director de vendes d’EDICOM.